Romanya vatandaşlığına başvurmak için izlenecek yol nedir?

Romanya vatandaşlığına başvurmak için izlenecek yol nedir? için yorumlar kapalı

-Alt soy-Üst soy belgesi çıkartmak, Romanya veya eski Romanya topraklarında doğan üst soy var mı diye bakmak,

Romanya’dan göç etmiş eski Romanya vatandaşı atanın vukuatlı nüfus kaydını çıkartmak ve bu kayıttan göç tarihini, Bakanlar Kurulu Kararını tespit edip, göç ile ilgili belgelerin onaylı kopyalarını ilk tescilin yapıldığı nüfus müdürlüğünden istemek. Bu belgeler nüfus müdürlüğünde yok ise usulüne uygun şekilde Devlet Arşivlerinden, göçmen belgesi, iskan kaydı, tabiyet belgesi, pasaportlar ve varsa diğer belgeleri talep etmek.

Yukarıda sayılan belgeler var ise göçmen gelen ata ile ilgili olarak ikametgahın olduğu nüfus müdürlüğünden İsim Denklik Belgesi talep etmek,

Doğum belgesi yok ise atanın doğum yeri belediyesinden doğum belgesi temin etmek.

İlgili belediyeden doğum belgesi bulunmaması durumunda arşivlerden araştırmak.

Doğum belgesi bulununca apostil ettirilerek Türkiye’de tercüme ettirip noter tasdikinden sonra nüfus müdürlüğüne İsim Denklik Belgesi çıkarılması için başvurmak.

Diğer gerekli evraklarda tamamlanıp Romanya vatandaşlığı için başvuruda bulunulacak

İsim denklik mevzuatı

Romanya vatandaşlığına başvurmak için izlenecek yol nedir? için yorumlar kapalı
04 AğUSTOS 2018
04
AĞU